Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den o ülkelere çağrı

Adalet Bakanı Gül, düzensiz göç ve terörle mücadele konusunda tüm ülkelere iş birliği çağrısında bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den o ülkelere çağrı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi ülkelerinin adalet bakanlarının katıldığı, "İnsan  Hakları Sözleşmesinin Reformu Yüksek Düzeyli Konferansı"nda konuşma yaptı. Gül,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin demokratik güvenlik kavramının hayat bulması  için kurulmuş Avrupa Konseyi sisteminin en önemli güvencelerinden biri olduğunu  söyledi.

 Mahkemenin işleyişinde karşılaşılan sorunların büyük bir bölümünü  mahkeme dışındaki dinamiklerin oluşturduğunu ifade eden Gül, "Bugün reform  ihtiyacını doğuran dinamiklere baktığımızda, bunların önemli bir bölümünün geniş  Avrupa coğrafyasında vuku bulan siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız  olmadığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

 Gül, Türkiye’nin bir yandan düzensiz göçleri engelleyerek 4 milyonu  aşkın göçmene kucak açtığını diğer yandan da başta FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD/YPG,  DHKP-C başta olmak üzere birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini  vurguladı. Adalet Bakanı, "Düzensiz göç ve terörle mücadele konusunda tüm  ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

 Eski ve yeni nesil terör faaliyetlerinden  kaynaklanan güvenlik  endişeleri ve düzensiz göçün yarattığı dinamikler ile insan haklarının korunması  arasındaki dengenin, devletler açısından yeni zorluklar ortaya çıkardığına  dikkati  çeken Gül, "Devletlerin bu alandaki çabaları, mahkemenin reformunu  gündeme getiren dinamiklerin gerisinde yatan ana nedeni teşkil etmektedir."  ifadesini kullandı.

 Sözleşme sistemine göre taraf devletlerin kendi insan hakları  sorunlarını temel ilkelerden ayrılmadan ulusal düzeyde çözmelerine öncelik  verildiğini anımsatan Gül, "Türkiye ikincillik ilkesi kapsamında şimdiye kadar  üzerine düşen gerekli her türlü sorumluluğu yerine getirmiştir." şeklinde  konuştu. Türkiye’nin bu reform iradesini zorlu süreçlerde dahi kararlılıkla  gösterdiğine işaret eden Gül,  şunları söyledi: “15 Temmuz’da Pensilvanya’da yaşayan elebaşlarının talimatıyla FETÖ  silahlı terör örgütü tarafından tüm demokratik kurumlarımıza darbe girişiminde  bulunulmasına rağmen terörle mücadelemizi, uluslararası yükümlülüklerle uyumlu,  insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü esas alarak sürdürmekteyiz. Bu  kapsamda Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonunu kurmak suretiyle kanun  hükmünde kararnameyle hakkında işlem tesis edilenlere itiraz imkanı getirdik.  AİHM de 30 binin üzerinde başvuruyu yeni iç hukuk yolunun tüketilmesi amacıyla  Komisyona yönlendirmiştir. Türkiye, sınırları içerisinde bulunan herkesin hak ve  özgürlüklerini, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde öncelikle  iç hukukta korumaktadır."

 İkincillik ilkesinin diğer boyutunun mahkeme kararlarının etkin  bir şekilde icra edilmesi olduğunu belirten Gül, "Bununla birlikte Bakanlar  Komitesi de kararların icrasını denetlerken tarafsız olmalı ve siyasi  değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Mahkeme kararlarının kapsamı yorum yoluyla  genişletilmemeli, devletlerin takdir hakkına saygı duyulmalıdır." şeklinde  konuştu. Türk hükümetinin başta Genel Sekreter Thorbjorn Jagland başta olmak  üzere Avrupa Konseyinin tüm mekanizmalarıyla yakın iş birliğini sürdürdüğünü dile  getiren Gül, hakim seçim sürecinin her aşamasının eşit, şeffaf ve tutarlı bir  şekilde yürütülmesini önemsediklerinin altını çizdi.

Gül, "Bu itibarla, gerek danışma panelinin gerekse de Avrupa Konseyi  Parlamenter Meclisinin yapacağı değerlendirmede, ülkelerin iç hukuk  düzenlemelerine ve tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesindeyim."  dedi.  Reform sürecinin, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında olduğu  gibi bütünsel ve tutarlı bir yaklaşım gerektirdiğini ifade eden Gül, "Siyasi  çıkar ve kaygıların hukuk ilke ve standartlarının önüne geçmesi, birlikte  kurduğumuz sistemin tarafsız görünümünü kaybetmesine ve varlık nedeninin ortadan  kalkmasına neden olabilir." değerlendirmede bulundu.


Haber Merkezi
14.04.2018

Yorum yap

Diğer Haberler