Bu karara uyun!

Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, Metro AVM çevresini yapılaşmaya açan plan tadilatına Gaziantep idare Mahkemesi’nin verdiği ‘Yürütmeyi Durma Kararı’na uyulması gerektiğini savundu.
Bu karara uyun!

Girişken, “Belediyeye düşen, ikinci kez alınan yürütmeyi durdurma kararına bu kez saygı göstermesi ve bölgedeki imar tadilatlarına, inşaat ruhsatlarına ve inşaat faaliyetlerine müsaade etmemesidir” dedi.

Kadıdeğirmeni Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kamuoyundaki gündemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek inşaata başlanılan alanda mahkeme tarafından 2'inci defa yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sivil toplum kuruluşları düzenledikleri ortak basın toplantısında kararı kamuoyu ile paylaştılar.

STK’lar adına açıklama yapan Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2'inci kez yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına rağmen, alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.  Girişken, “ Gaziantep kamuoyu tarafından bilinen, Türkiye’nin ikinci büyük kent parkı olan 100.Yıl Atatürk Kültür Parkının sportif tesisler ve rekreasyon alanları için ayrılan ve Metro AVM çevresinde yer alan yeşil alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yüksek yoğunluklu konut yapılaşmasına açılmak isteniyor.  Gaziantep’in kalbi olan kamusal yeşil alan Gazianteplilerden koparılmak isteniyor” dedi.

 

STK’LAR VE KİŞİLER DAVA AÇTI

Gaziantep’in rüzgar koridoru üzerinde bulunan, kentin akciğeri denilebilecek nitelikte ve afet durumunda toplanma ve müdahale merkezi olarak kullanılacak alanın Kadıdeğirmeni Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı ismiyle iki etapta konut yapılaşmasına açıldığını kaydeden  Girişken, “Kentin kalbinde yer alan bu önemli yeşil alanın imar değişikliğiyle yapılaşmaya açılması semt sakinleri ve Gaziantep halkı tarafından tepkiyle karşılanmış; Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, Şehitkamil Belediyesi meclis üyesi Zeynel Güçyetmez ve Av. Nesrin Tuncel konuyu Gaziantep halkı adına yargıya taşımıştır. Sonraki tarihlerde yapılan imar değişikliklerine de Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazları yerinde görerek Nisan ayında imar plan değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Ne yazık ki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu karara rağmen taşınmaz satışlarını sürdürmüş, inşaat ruhsatları düzenlemiş ve inşaat faaliyetlerinin devam ettirilmesine izin vermiştir. Takip eden süreçte plan tadilatının uygunsuzluğunu vurgulayan bilirkişi raporuna ve üst merci durumunda olan Bölge İdare Mahkemesi’nin çok önemli gerekçelerle verdiği yürürlüğü durdurma kararına rağmen Gaziantep 2. İdare Mahkemesi her üç davayı da reddetmiştir. Üç davacı da bu kararları istinafa taşımış, bunun sonucunda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi alt mahkeme durumunda bulunan 2.İdare Mahkemesi’nin Zeynel Güçyetmez ve Nesrin Tuncel’in dava dosyalarına verdiği red kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Mimarlar Odası’nın Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı istinaf başvurusu ise hala değerlendirme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

 

BELEDİYE HALKIN SESİNE KULAK TIKAMAYACAKTIR

“10 Ağustos 2017 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ve bu kararın gerekçeleri Mimarlar Odası’nın bu alanda açtığı altı davayı, ve yine İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin açmış olduğu davaları destekleyecek nitelikte olduğundan ayrıca önemlidir” diyen Başkan Girişken, “Bu önemli karar ve mahkeme heyeti tarafından sunulan gerekçeler göstermiştir ki, Gaziantep halkına ait olan büyük kamusal yeşil alan Gaziantepliler’den koparılmak istenmektedir. Alleben Deresi’nin iki yanında bütünlüklü olarak düzenlenmiş yeşil aksın sürekliliği bozulmaktadır. Gaziantep’in gurur kaynağı olan 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı zedelenmektedir. 15 katlı ve 2,30 gibi çok yüksek bir inşaat katsayısıyla planlanan konut ve ticaret alanları çevreyle uyumsuz, bütünlükten uzak bir tablo çizmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne düşen, ikinci kez alınan yürütmeyi durdurma kararına bu kez saygı göstermesi ve bölgedeki imar tadilatlarına, inşaat ruhsatlarına ve inşaat faaliyetlerine müsaade etmemesidir. Semtte yaşayan yurttaşlar ve Gaziantep halkı, 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı’nın herhangi bir parçasının yapılaşmaya açılmasını istemiyor! Bizler sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplumun ancak sağlıklı bir çevrede var olabileceği gerçeğinden hareketle bu alanın Gaziantep halkına ait bir yeşil alan olarak kalmasını ve Büyükşehir Belediyesi’nin halkın sesine kulak tıkamayacağını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

BASIN TOPLANTISINA KİMLER KATILDI?

İnşaat alanlarının yanında yapılan toplantıya Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken ve yönetim kurulu üyeleri, İnşaat Mühendisler Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri,  Gaziantep Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Kenan Seçkin, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Gaziantep Şube Başkanı Doğan Özdinç ve yönetim kurulu üyeleri,  planı mahkemeye taşıyan Zeynel Güçyetmez, Nesrin Tuncel STK temsilcileri ve bölge halkı katıldı.


Mehmet Torun
12.09.2017

Yorumlar

Yorum yap

Diğer Haberler