ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

4 Mart 2021 00:40:00

  DÖVİZ BORÇLARI, HANGİ ARALIKLARLA MERKEZ BANAKSINA BİLDİRİLMELİDİR?

 A-Döviz Borçları, Hangi Aralıklarla Merkez Banaksına Bildirilmelidir?

            Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak bankaya müteakip aydan itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenir.

B- Merkez Banaksı Bildirimi İçin Bağımsız Denetim Şart mı?

Yönetmeliğin (4), (6) fıkralarında denetçi ile yapılacak denetim sözleşme hükmü yürürlükten kaldırıldığından, Merkez Bankasına yapılacak borç bildirimleri için bağımsız denetim yapılması şartı bulunmamaktadır.

 

C- Döviz Borcunu Merkez Bankasına Bildirmeyen Firmalara Ne Kadar Ceza Kesilir?

 

1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununun 68.Maddesi uyarınca bankaca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında 1.000günden2.000 günekadar(maksimum 100.000.-TLveya 200.000.-TL) adli para cezasıuygulanır. .

             

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları