SAĞLIK KÖŞESİ

SAĞLIK KÖŞESİ

9 Ekim 2018 10:17:00

Çocuklarda karaciğer kist hidatikleri

Kist hidatik ya da hidatik kist,

hayvanlar- dan insana

geçen bir parazit nedeniyle oluşur.

Genel sağlık ve temizlik ku-

kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, bazen ateş ve sarılık da görülebilir.

Çoğunlukla karaciğerde görülür

Kist hidatik hastalığına yol açan yetişkin parazit köpek, kurt, çakal gibi hayvanların ince bağırsaklarında bulunur.

Parazit yumurtaları dışkıyla dışarı atılır. Bu yumurtalarla bulaşan otları yiyen dana, koyun gibi hayvanlar parazit evri- minde ara konak görevi görürler. Parazit bazen ana konağa geçmeden de direkt köpeklerden insanlara bulaşabilir. Besin- lerle sindirim sistemine giren yumurtalar ince bağırsakta parçalanır ve açığa çıkan embriyo kana karışarak (vena porta) yoluyla karaciğere ulaşır.

Embriyo yerleştiği organda (karaciğerde) kist oluşturur ve çok yavaş bir şekilde gelişmeye başlar. Parazitin uğradığı ilk organ karaciğer olduğundan kist hidatik- ler yüzde 70 gibi bir oranda, karaciğerde görülür. Karaciğere gelen parazitin yüzde 20 – 30’u karaciğerde retikülo endotelyal sistemden süzülerek, yolculuğunu akciğer, dalak, beyin, böbrek veya herhangi bir

Çocuklarda karaciğer kist hidatikleri

 

Opr. Dr. Nevzat UÇANER SANKO Üni- versitesi Sani Konukoğlu Uygu- lama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı

ral-
da bulaşma
hastalık daha çok 6-15 yaş arası görülür.

layısıyla kistler küçük yaşlarda kendisini belli etmezler. Daha çok 6 – 15 yaş arası görülürler. Hastanın muayenesinde kist direkt olarak elle hissedilebilir. Ayrıca karaciğerde büyüme saptanabilir. Kist zamanla bulaşmış olabilir. Bu nedenle ateş yükselebilir. Ayrıca kist karın içine açılabilir, karın içi yayılır ve hayati tehlike yaratabilir.

Karaciğer kist hidatiklerinin tanısında
en çok yardımı görüntüleme çalışmaları sağlar, ultrason, tomografi ve sintigrafik çalışmaların tanıda oldukça belirleyicidir.

TEDAVİ İlaç Tedavisi

Kist hidatikte ilaç tedavisi kesin ve kalıcı çözüm sunmaz. İlaç tedavisinin 1990’lı yıllarda kist hidatik tedavisinde bazı ilaçlar (benzimidezol grubu) kullanıl- mışsa da kist hidatiğin birincil ve radikal tedavisinin cerrahi olduğu yadsınamaz. Diğer bir deyişle kist hidatiğin tedavisi medikal yani ilaç tedavisi değildir. Ancak cerrahi tedaviyi kaldıramayacak durum- da olan hastalarda yaygın ve çok sayıda

nükslerinin (hastalık belirtisinin yeniden görülmesi, vücudun başka bir yerinde de belirmesi) olduğu vakalarda ilaç tedavisi yapılmalıdır. Ayrıca ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası nüksleri önlemek için belli bir süre ilaç verilmelidir. Ultrason eşliğinde iğne ile kistin içinin boşaltılması (perkütan tedavi) uygun ve seçilmiş bazı vakalar da yapılabilir.

Cerrahi Tedavi

Hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı- na ameliyat öncesinde karar vermenin oldukça güç olabilir. Kistin karaciğer içindeki yeri ve sayısı, kistin safra yolarıy- la ilişkisi, büyüklüğü, seçilecek yöntemi belirleyen kriterlerdir. Ameliyatta uygun yöntemlerle kistin içi boşaltılarak, kist kapatılır. Ameliyat sonrası olan nüksleri önlemek için 2 – 3 ay süreyle Albendazol tedavisinin verilmesi faydalı olacaktır. Bu hastalıktan korunmak için genel hijyen ve temizlik kurallarına uyulması, kedi, köpek, koyun, dana benzeri hayvanlarla temasta dikkatli olunması ve çiğ et yenil- memesi gerekir.

larına uyulduğun- ihtimali seyrek olan bu

organa yerleşerek tamamlar.

Kitle büyüdükçe ağrı artar

Hastanın şikâyetleri başlangıçta kaşın-
tı ile başlayabilir, daha sonraları kistin büyümesiyle birlikte bası yaptığı organa göre farklı belirtiler ortaya çıkar. Örneğin; safra yollarına bası olduğunda sarılık, büyük damarlarda bası olduğunda bacak- larda şişlik olmaya başlar. Kitlenin kendisi büyüdükçe ağrı şikâyetleri belirginleşme- ye başlar.

Kitlenin büyüme hızı yavaştır. Ortalama yıllık büyüme 1 santim civarındadır. Do-

Karaciğerde yer işgal eden kitleler “Konjenital ve paraziter kistler, benign
– malign solid tümörler ile vasküler tümörler” olmak üzere üç grupta sını an- dırılmaktadır.

Karaciğer kitleleri içinde en sık rastlanan kistler ‘Kist hidatikler’ ve bu kistler özel- likle 6 üzeri yaşlarda sıkça görülmektedir.

Karaciğer tümör ve kistlerinde ortak muayene bulgusu karın sağ üst kadranda tespit edilen ağrısız bir kitle ve karaci- ğerde büyümedir. Bu bulguların yanı sıra

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları