Talip Öztürk

Talip Öztürk

11 Eylül 2017 01:00:00

Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler!

Okuyacağınız yazı ulusal bir gazetenin yapmış oldu bir haber.

“Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, vatandaştan toplanan vergiler kamunun ‘temsil ve tanıtma' giderleri adı altında her geçen yıl daha fazla harcanıyor.

Düzenlenen toplantılar, yemekler, alınan çiçekler için harcanması gereken para 2017'nin ilk 7 ayında 111 milyonu lirayı aşarken, 2006'dan bu yana yapılan harcama 1.8 milyar lirayı buldu…

 Türkiye'ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masrafları da vatandaşın cebinden çıkıyor.

Ayrıca cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler de devletin bütçesinden karşılanıyor.

Temsil ve tanıtım için 2015 yılında bütçeden ayrılan pay 251 milyon 870 bin lira iken yaklaşık iki katı yani 439 milyon 386 bin lira harcama yapıldı.

2016'da da bu durum değişmedi ve 280 milyon liralık ödenek 80.3 milyon lira aşılarak 360 milyon 379 bin liralık harcama yapıldı.

Bu yıl için 247 milyon 643 lira ödenek ayrılan temsil giderleri yedi ayda 111 milyon 208 bin lirayı buldu.

Temsil ve tanıtma kaleminden 2006'da 53 milyon 290 bin TL, 2007'de 55 milyon 631 bin TL, 2008'de 71 milyon 780 bin TL, 2009'da 99 milyon 211 bin TL, 2010'da 92 milyon 157 bin TL harcandı.

Seçim yılı 2011'de harcanan tutarın 234 milyon 542 TL'ye kadar çıkması dikkat çekti.

Bu kalemden harcanan para 2012'de 127 milyon 724 bin TL, 2013'te ise 158 milyon 153 bin TL, 2014'te 186 milyon 478 bin TL olarak gerçekleşti.”

Nedense bu haberi okuyunca aklıma, Fransa Kraliçesi meşhur Marie Antoinette’nin “Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler” sözü geldi.

Bu sözü söylemişken tarihinden de bahsetmemek olmaz.

  1. yüzyıl Avrupası’nda ekonomik sıkıntılar, kıtlıklar, kıtanın dört bir yanını sarmışken, Fransa da bu sıkıntılardan nasibini alıyordu. Doğal olarak Fransız Kralı ve sarayındaki kimseler bu sıkıntılardan çok fazla etkilenmezken halkın büyük bir çoğunluğunun evine ekmek götüremediği kara yıllar yaşanmaktaydı. İşte tam da bugünlerde Fransız halkının yaşadığı sıkıntılar sonucunda “ekmek bulamıyoruz” diyerek isyan etmesine bir asil prensesin –ki bu prenses çoğunlukla günümüze kadar Marie Antoinette olarak anlatılagelmiştir- “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” diyerek cevap verdiğini Jean-Jacques Rousseau İtiraflar adlı kitabında anlatmıştır.

Kraliçe Marie Antoinette’in bu sözü söylediğine dair bir kanıt dahi yoktur.

Rousseau da kitabında Antoinette’in adını vermez.

Rosseau’nun “Great Princess” diye Antoinette’ı ima ettiğini düşünenlerin bakması gereken bir nokta da kitabın yazımının bitirildiği tarihtir. Kitap her ne kadar 1780’lerde yayımlansa da yazımı 1765 yılında tamamlanmıştır. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, Marie Antoinette bırakın kraliçe olmayı, Rousseau kitabın ilk altı cildini tamamladığında sadece 9 yaşında küçük bir çocuktur. Bu nedenle böyle bir şey söylemiş olması da mümkün değildir.

Neresinden tutmaya çalışsan elinde kalan bir konu sonuç olarak. Bırakın söylendiği tarihi ve günü, kimin söylediği hatta gerçekten böyle bir şeyin söylenip söylenmediğini bile bilemiyoruz. Ancak tarih hakkında en naif tanımıyla mitler yaratmanın keyifli yanı ağır basmış olacak ki zavallı Kraliçe Marie Antoinette halkına karşı duyarsızlığı ile cihana nam saldı.”

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları