ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

24 Eylül 2020 10:22:00

ELEKTRONİK TEBLİGAT FİRMALARA HANGİ TARİHTE YAPILMIŞ SAYILIR?

A- E-Tebligat Nedir ve Nasıl Yapılır?

 Tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, E-Tebligat başvurusunu gerçek kişiler için GİB İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/ sistemi üzerinden veya bağlı bulunduğu vergi dairelerine kendileri ya da elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yaparlar.

Şirketlerin ise, kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuru yapmaları şarttır.

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.

Elektronik tebligat gönderimi yapıldığında bilgilendirme amacıyla, vergi mükelleflerin e-tebligat başvurusu sırasında ya da daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ya da e-posta adreslerine bildirim mesajları gönderilebilmektedir.

Tebligata ilişkin bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini, ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi önemlidir.

 

B- E-Tebligat Ne  Zaman Yapılmış Sayılır?

E-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’nci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Firmaların belirli zamanlarda https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden E-Tebligat sistemine giriş yaparak okunan, okunmamış tebligatlar ile otomatik okunan tebligatlar menülerinden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilme imkanı bulunmaktadır.

Otomatik okunan tebligatlar menüsünde; gerçek veya tüzel kişiler adına gönderilmiş bulunan tebligatlar, kanuni temsilciler ya da yetkilendirilmiş kişiler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer almaktadır.

Buna göre firmalarda e-tebligatları takip edecek kişinin görevlendirilmesi gerekir.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları