Adil Kılıçaslan

Adil Kılıçaslan

6 Mart 2021 00:47:00

Eşitlik – Adalet – Yaşam kalitesi

Anlatım başlığım rastgele seçilmiş değildir. Yaşantımda, çevremde, ülkemde yaşamda karşılaşılan, söylemekten çekindiğimiz sıkıntılarımızdır.

 

Eşitlik süslü bir şekilde anayasamızda, kanunlarda yer almaktadır. Ne çare ki kanunlarda yazılan kuralları uygulayan kişilerin anlayışına kalmış durumdadır.

Yıllar önce Prof. Osman Altuğ bir televizyon programında, “açıklanan rakamlar tamamen varsayıma bağlı, gerçeği kesinlikle yansıtmıyor, herkesin enflasyonu kendinedir. İşsiz (çalışmayan bir adamla) varlıklı bir adamın enflasyonu hiç bir olur mu?”

 “Gerçek olan şudur; işsiz olan adamın enflasyonu kaç? Kafadan yüzde yüzdür. Çünkü adamın işi yok.

Dolayısıyla sen istediğin kadar tahminde bulun enflasyon yüksek, düşük diye. İşsiz adamın enflasyonunu öğrenmek için, açıklanan enflasyon rakamlarına kafadan artı 100 ekleyeceksin Herkesin enflasyonu kendinedir.

İşsiz adamla varlıklı adamın enflasyonu kesinlikle bir değildir. İşsiz adamla, iyi kötü çalışan bir adamın enflasyonu da kesinlikle bir değildir ve bir ailedeki işsiz sayısı arttıkça bu enflasyon meselesi de artamaya devam edecektir.

Kayıt dışı ekonomilerde bu tip göstergelere dayanmak teselliden öteye gitmez” demişti. Bu sözler işsizlik olduğu müddetçe böyledir.

Eşitsizlik hareketlerin güncel örneği SALGIN (ingilizcesi-pandemi).

Salgında çalışan emekçileri ücretsiz izin dediler 1.170 TL ile hayatınızı sürdürün dediler. Git enflasyonlu rakamlarla ihtiyaç duyduğun gıdayı al dediler. Devlet 5’lerden değil de ihaleyle ve küçük üreticiden alsaydı ve vergisiz 1.170 TL gıdayı ücretsiz izinli emekçi ailelerine dağıtsaydı! Bunun da modeli var ama burada çok yer kaplar.

Devletin diğer yaptığı maske ve sokağa çıkma cezası. 2020 yılında tahminen günlük 100 Milyon TL ceza kesildi (günlük 31.746 kişi). Hepimiz biliyoruz, bütçeye ceza kalemi eklenir. Yöneticiler memurlarına aylık ceza hedefi koyar ve en çok bu durumu takip ederler.

Yıllık 36 Milyar TL ‘ye 44 milyon aşı alınırdı. Yani cezalarla aşı masrafı çıkmış oldu. Yani Devlet bizden topladığı parayla aşı aldı. Aşılamada öncelik seçimi eşitlikçi değil seçici oldu. Çalışan, her gün çok kişiyle sıkışık yaşayanlar değil evde oturanlar aşılandı. Hani bu ülkeyi gençlerimizden, çocuklarımızdan emanet almıştık!

 

Adalet Mülkün Temelidir. Bu sadece sözde kalmış bir slogandır. Tanımlı şirketlere vergi muafiyeti verilmektedir.

Kanunlar arapça farsça biraz türkçe sözlerle insanların anlamadığı şekildedir ve vatandaş kanunların tamamını bilme ve kanuna uygun hareket etme zorunluluğu getirilmiştir.

Mahkemede haklılık sırası uygulanmaktadır, önce devlet kurumları, sonra siyasi yandaşlar en son sıradan vatandaş.

 

Yaşam Kalitesi,

Yaşam kalitesinin evrensel bir hedef olmasının nedeni, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile açıklanabilir. Bu teoriye göre insan gereksinimleri önceliklerine göre beş başlıkta sıralanmıştır:

  1. Fiziksel gereksinimler (yiyecek, su, barınma…)
  2. Güvenlik gereksinimi (emniyet, korunma, sağlık…)
  3. Sosyal gereksinimler (bir topluluğa ait olma hissi, sevgi…)
  4. Saygı görme gereksinimi (toplumda sayılma, sosyal statü…)
  5. Kişisel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimi (kendini geliştirme, kişisel yaşamı zenginleştirme, kişisel hedefleri gerçekleştirme…).

Maslow’un teorisi bize, insan yaşamının her döneminde karşılanması gereken temel ihtiyaçları sıralarken yaşam kalitesi, bu ihtiyaçların nicelik ile birlikte kalitesinin de önemli olduğunu vurgular. Örneğin, yaşam süresinin uzunluğundan ziyade kalitesi, gelirin iyi olmasından ziyade kişiyi tatmin edip etmemesi vb. hususlar üzerinde durmaktadır. Nitekim kalite, bir bilinçlenme sürecidir ve tüm yaşam alanında her zaman ulaşılmak istenen mükemmellik düzeyi olmalıdır.

Yaşam kalitesi, bireylerin ve toplumların genel refah ve erişim düzeyini ifade eden terimdir. Yaşam kalitesi bulunduğunuz toplumun kalite değerlerine bağlıdır. Yaşam ince bir cam gibidir beklenmedik bir anda kırılabilir. Bu yüzden bize düşen toplulukların değerlerine saygı duymaktır.

Yaşam kalitesi bilinçle ve hak ederek oluşur. Yaşam kalitenizi yükseltmek için sakın ola taviz vermeyin. Tavizler yaşam kalitenizi kısa bir zaman yükseltir ama kişilik kalitenizi düşürür.

 

Saygılarımla,

Adil Kılıçaslan

Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları