ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

26 Şubat 2021 00:31:00

FABRİKA BİNASI YAPTIRAN FİRMALAR, NEDEN KDV TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDADIR?                     

 35 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği ile; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü değiştirilmiştir. Buna göre yapılan değişiklik uyarınca;

A- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işlerinde,

B- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TLve üzerindeolan yapım işlerinde,

C-Bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde,

Alıcılar tarafından (4/10) oranındaKDV tevkifatı uygulanır.

D-Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren KDV tevkifatı yapılmalıdır.

Buna göre, Kamu kurum ve kuruluşları ile KDV mükellefleri tarafından yaptırılacak yapım işlerinde KDV Tevkifatı şöyle uygulanmalıdır:

 

A-Yapım İşlerinde KDV Tevkifatını Hangi Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapmak Zorundadır?

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b)ayırımındaKısmi KDV Tevkifatı yapmak zorunda olan alıcılar tek tek belirlenmiş olup, bu alıcılar şunlardır:


Yukarıda sayılan belirlenmiş alıcılara  yapılacak yapım işlerinde,yapım işi bedeli ne olursa olsunalıcılar tarafından 4/10oranında KDV tevkifatı uygulanması şarttır.

 Örnek-1:

(A) İnşaat A.Ş., 01.03.2021tarihinde Karayollarından yol ihalesi almış olup, ihale bedeli KDV Hariç 3.000.000.-TL, KDV Dahil 3.540.000.-TL’dir. Hakediş faturası aşağıdaki gibi düzenlenir:

B-Fabrika Binası Yaptıran Firmalar, Neden KDV Tevkifatı Yapmak Zorundadır?

 

KDV mükelleflerinebedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL ve üzerindeyapılacak yapım işlerinde (inşaat taahhüt işlerinde) alıcılar tarafından4/10 oranındaKDV tevkifatı uygulanır.

Buna göre,KDV mükelleflerinebedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL altındayapılacak yapım işlerinde (inşaat taahhüt işlerinde) alıcılar tarafından4/10 oranındaKDV tevkifatı uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

KDV tevkifatına tabi olan özel sektör yapım işlerine şu işler örnek verilebilir:

 Örnek-2:

 

(C) Halı A.Ş., fabrika binası yaptırmak için 10.03.2021tarihinde (B) İnşaat A.Ş.,ilesözleşme imzalanmıştır.  Sözleşme bedeli KDV Hariç 4.000.000.-TL, KDV Dahil 4.720.000.-TL’dir.

Yapım işi bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL’nin  altında olduğundan, (C) Halı A.Ş.tarafından 4/10 oranındaKDV tevkifatı uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

(B) İnşaat A.Ş.tarafından, (C) Halı A.Ş.’ne düzenlenecek fatura şöyle olmalıdır:

Örnek-3: 

(D) Hastane A.Ş. ‘nin hastane binası inşaat işi tamamlanmış olup, ısıtma ve soğutma işi için 12.03.2021tarihinde (Y) Soğutma A.Ş., ile sözleşme imzalanmıştır.  Sözleşme bedeli KDV Hariç 10.000.000.-TL, KDV Dahil 11.800.000.-TL’dir.

Yapım işi bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL’nin üstünde olduğundan, (D) Hastane A.Ştarafından 4/10 oranındaKDV tevkifatı uygulanmalıdır.

(Y) Soğutma A.Ş.,  tarafından, (D) Hastane A.Ş.’ne düzenlenecek fatura şöyle olmalıdır:

Örnek-4:

(K) İplik A.Ş. ‘nin fabrika binası inşaat işi tamamlanmış olup, makine montaj işi için15.03.2021tarihinde (L) Makina A.Ş., ile sözleşme imzalanmıştır.  Sözleşme bedeli KDV Hariç 6.000.000.-TL, KDV Dahil 7.080.000.-TL’dir.

Yapım işi bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL’ninüstünde olduğundan, (K) İplik A.Ştarafından 4/10 oranındaKDV tevkifatı uygulanmalıdır.

(L) Makina A.Ş.,  tarafından, (K) İplik A.Ş.’ne düzenlenecek fatura şöyle olmalıdır:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları