ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

15 Mayıs 2019 00:01:00

FİRMALARCA VERİLEN İFTAR YEMEKLERİ NASIL GİDER YAZILABİLİR?

İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayı dolayısıyla firmalarca son günlerde sıkça sorulan bazı sorular da;


        “1-Satıcı ve alıcı firma temsilcilerine verilen iftar yemek faturaları gider yazılabilir mi? Bu faturalarda gösterilen KDV’leri indirim konusu yapılabilir mi?

 2- Firma çalışanlarına firma dışında verilen iftar yemek faturaları gider yazılabilir mi? Bu faturalarda gösterilen KDV’leri indirim konusu yapılabilir mi?

 3-Firma sahiplerinin ve çalışanların ailelerine, dost ve arkadaşlarına verilen iftar yemek faturaları gider yazılabilir mi? Bu faturalarda gösterilen KDV’leri indirim konusu yapılabilir mi?”

 Şeklindedir.

          Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar Gelir Vergisi Kanunu’nun 40, 41, 61 ile KDV Kanunu’nun 29, 31. maddelerinde yapılmıştır. Bu maddelere göre iftar yemek faturalarının gider yazılabilmesi için temel ölçü;

– Bu giderler ticari kazancın elde edilmesi için yapılmış olmalı,

– Yapılan giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ilgili bulunmalıdır.

Buna göre, firmalarca İftar yemeğinin;

1- Ticari ilişki içinde bulunulan alıcı, satıcılar gibi gerçek kişi veya şirketlerin temsilcilerine verilmesi halinde faturalar gider yazılabilir. Bu faturalarda gösterilen KDV’leri indirim konusu yapılabilir.

2-Şirket çalışanlarına dışarıda verilmesi halinde her bir iftar yemeğinin KDV dahil 20,52.-TL’yi aşan kısmı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi uyarınca ücret (sağlanan menfaat) niteliği taşıması nedeniyle, her bir yemek tutarının (KDV Dahil) net ücret olarak değerlendirilmesi ve ilgililerin bordrolarına brütleştirilerek dahil edilmesi ve vergilendirilmesi şarttır (Çalışanlara işyerinde verilen iftar yemekleri ile dışarda verilen ancak tutarı KDV dahil 20,52.-TL’nin altında kalan iftar yemekleri Stopaj Gelir Vergisine tabi bulunmamaktadır). Bu faturalar, vergilendirme işleminden sonra gider yazılabilir. Bu faturalarda gösterilen KDV’leri indirim konusu yapılabilir.

3-Çalışanların ailelerine, dost ve akrabalara verilmesi halinde, fatura tutarı (KDV Dahil) kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır. Bu faturalarda gösterilen KDV’lerin indirim konusu yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Yukarıdakilere birlikte yemek verilmesi halinde faturaların yine yukarıda belirtilen grupların kişi sayılarına göre ayrı ayrı alınması veya tek fatura alınmışsa, kişi başına bedeli tespit edip, müşteri sayısına isabet eden tutarın gider yazılması, personel sayısına isabet eden tutarın vergilendirilmesi, çalışanların aileleri ile dost ve akraba sayısına isabet eden tutarın KKEG yazılması şarttır.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları