Zekeriya Aslan

Zekeriya Aslan

17 Mayıs 2018 08:45:00

HANGİ MAKİNE VE TEÇHİZAT KDV’SİZ ALINABİLİR?

05.05.2018 sayılı 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınacak ve KDV’siz alınabilecek makine ve teçhizatlar belirmiştir.

1- KDV’siz Makine ve Teçhizat Alabilmenin Şartları Nelerdir?

  • Sanayi Sicil Belgesi sahibi olmak,
  • Alınacak Makine ve Teçhizat, münhasıran imalat sanayiinde kullanılmalı,
  • Yeni olmalıdır.

Belirlenen makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, istisna kapsamında değerlendirilmez.

2- KDV’siz Alınabilecek Makine ve Teçhizatlar Nelerdir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı KDV Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesine göre KDV istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat, ekli listede belirtilmiştir.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları