ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

6 Ağustos 2020 00:06:00

HANGİ TARIMSAL YATIRIMLARA %50 HİBE VERİLİR

A-Hangi Tarımsal Yatırımlara %50 Hibe Verilir? 

Teşvik verilen tanıma dayalı ekonomik yatırımlar şunlardır:

 1. a)  Tarımsal ürünlerin işlenmesi,  kurutulması,  dondurulması,  depolanması  ye paketlenmesine yönelik yatırımlar.
 2. b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.
 3. c) Bu karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan isi ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ye rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler.

ç) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar.

 1. d) Hayvansal ye bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ye depolanmasına yönelik yatırımlar.

(2) Bu Karar aşağıda belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularını kapsar:

 1. a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.
 2. b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar.
 3. c) Bilişim sistemleri ve eğitimi.

9) El sanatları ve katma değerli ürünler.

 1. d) İpekböceği yetiştiriciliği.
 2. e) Su ürünleri yetiştiriciliği.
 3. f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları.
 4. g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

(3) Bu Karar kapsamında, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yatırım konularından aşağıdaki nitelikte olanlar desteklenir:

 1. a) Yeni yatırımlar.
 2. b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
 3. c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.

(4) Yatırımcılar, bu karar kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları konularında ülke genelinde her proje kabul döneminde bir adet proje başvurusunda bulunabilirler.

(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.

 

B-Proje Toplam Tutarları Ve Destekleme Oranları Ne Kadardır?

 

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları hibeye esas proje tutan üst limitinin %50' sine kadar hibe yoluyla destek verilir.

(2) Proje bütçesi, katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(3) Hibeye esas proje tutan üst limitleri tebliğ ile belirlenir.

(4) Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması şarttır.

C- Finansman ve Ödemeler 

Bu karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  aracılığıyla ödenir.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları