SAĞLIK KÖŞESİ

SAĞLIK KÖŞESİ

14 Mayıs 2019 00:20:00

İnmemiş Testis

Dr. Öğr. Üyesi Hatem Kazımoğlu

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Üroloji Uzmanı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Testisler normalde skrotum ya da halk arasındaki deyimiyle testis torbası denilen yapı içerisinde bulunurlar. Eğer testislerden biri veya her ikisi de torbada yerleşik durumda değilse bu durum ‘İnmemiş testis’ olarak adlandırılır. Ameliyatla tedavi edilebilen inmemiş testiste erken teşhis çok önemlidir.

İnmemiş testis ile kriptorşidizm aynı anlamda kullanılan terimlerdir. İkisinde de testisin anormal pozisyonundan bahsedilir ancak kriptorşidizm sözlük anlamı olarak; saklı testis demektir. İnmemiş testis, doğum sırasında fark edilebilir. Doğum sırasında testisi veya testisleri yerinde olmayan çocukta, başka doğumsal anomalilerin de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Refraktil testis (utangaç testis) durumunda da testis veya testisler testis torbasında gözlenemeyebilir. Ancak bu inmemiş testisten farklı bir durum olup, genelde testisler kendiliğinden skrotuma girerler. İnmemiş testis, karın içi ile anatomik skrotum arasında, herhangi bir yerde olabilir. En sık olarak, skrotumun hemen üzerinde yer alan ingüinal (Kasık) kanalda lokalizedir. İnmemiş testis normal zamanda doğan erkek çocukların yüzde 3’ünde görülebilen, en yaygın doğumsal anomalilerden biridir. Birçok çalışmaya göre inmemiş testis, preterm (erken doğum), gestasyonel yaşa (gebelik yaşı) göre daha küçük, düşük doğum ağırlığında olan ikiz yeni doğanlarda daha sık görülür.

Tedavide Temel Prensipler

  1. İnmeyen testisin anotomosinin pozisyonu ve canlılığının tam olarak tanımlanması.
  2. Eşlik eden diğer potansiyel sendromların tanımlanması.
  3. Fertilite potansiyelinin ya da endokronolojik fonksiyonun daha da bozulmasını önlemek için bir an önce testisin skrotum içine yerleştirilmesi.
  4. Kolay palpasyonun yapılabilmesi için testisin normal bir skrotum pozisyonuna kalıcı olarak fixe edilmesi (sabitlenmesi).
  5. Tedavi nedeniyle ek hasar oluşturmamak.

İnmemiş testis tedavisinin 1 yaşından önce başlaması gerekir. Erken tedavi ileride oluşabilecek infertilite (kısırlık) açısından da önemlidir. Tedavi hormon ve cerrahi olmak üzere ikiye ayrılır.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisinde başarı oranı yüzde 20’den azdır. Bu başarı belirgin olarak testisin tedavi öncesi yerleşimine bağlıdır. Bu nedenle inmemiş testis tedavisinde, cerrahi altın standart olarak kalmaktadır.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi genel olarak, orşiopeksi olarak adlandırılır. Cerrahi tedavide temel, testis ve spermatik kordun (sperma kordonu) tam olarak mobilizasyonunu sağlamak, fıtık kesesinin onarımı, testisin skrotuma (testis torbası) gergin olmayarak indirilmesi, skrotumda testisi alabilecek poş oluşturulması.

Cerrahi yöntem genelde basit olup, ingüinal (kasık) bölgeden yapılan küçük bir insizyonla (ameliyatı yapmak için cilde yapılan kesi) mümkündür. Karın içine yerleştirilen testislerde laparoskopik cerrahi yöntemi de uygulanmaktadır.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları