ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

30 Kasım 2019 00:09:00

KİŞİSEL VERİLERİ KURULA KAYDETMEYEN FİRMALARA NEDEN 1 MİLYON TL CEZA KESİLEBİLİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde bilgisayar, internet ve cep telefonları gibi modern iletişim araçlarının yardımıyla bireylere ait kişisel verilere kolayca ulaşılabilmekte ve bu veriler kişiler, şirketler ve ülkeler arasında çok hızlı şekilde paylaşılabilmektedir. Bu durum, kişisel verilerin sahibi olan bireylerin hukuki güvenliğini tehdit edecek ve özel yaşamlarının gizliliğini bozabilecek bir seviyeye gelmiştir.

A-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Akış Sırası:

 1-Veri Sorumluları Siciline Kayıt:

2-Kişisel Verileri Toplamaya Hazırlık:

 3-Kişilerin Aydınlatılması:

4- Açık Rıza:

5-Kişisel Verilerin İşlenmesi:

6-Değişiklik Olması:

 7-Verilerin Yok Edilmesi veya Anonimleştirme:

 B-Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Firmalarvca Neler Yapılmalıdır? 

1-Verbis Sistemine Kayıt İçin “Veri Haritasının” Çıkarılması,

2-Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Belirlenmesi ve Hukuka Uygunluk Denetimi

3-Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Politikasının Hazırlanması

4-Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Sözleşme Altyapının Oluşturulması

5-Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Bilgilendirme Metinlerinin Hazırlanması 

6-Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Prosedürlerin Hazırlanması

7-Süreçlerin Ele Alınarak Kvk İle Uyumlu Hale Getirilmesi 

8-Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Gereken İdari Ve Teknik Altyapının Kurulması 

 

C-Kişisel Verilerin Korunması İçin Firmalarca VERBİS’e Ne Zamana Kadar Kayıt Yapılmalıdır? 

 VERBİS, kişisel verilerin kaydedildiği sicildir. VERBİS kayıt zorunluluğu bulunan firmaların 31.12.2019 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları şarttır.

D-Kişisel Verilerle İlgili Suçlar ve Kabahatler Nelerdir?

Kanun, beşinci bölümünde kişisel verilere ilişkin suç ve kabahatlere uygulanacak hükümleri düzenlemektedir. İlgili kişiye karşı veri sorumlusu, hukuki bir sorumluluğa sahiptir. Veri işleyenin sorumluluğu ise sadece veri sorumlusuna karşıdır.

1-Ceza hukuku yönünden;

a-Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından TCK’nın 135 ila 140. madde hükümleri uygulanır.

b-Kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler, TCK’nın 138. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

2-Kabahatler bakımından, veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında:

a-Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,

b-Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

c-Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında, 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

d-Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler, 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

İdari para cezası uygulanır. Bu cezalar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

              a-Hapis Cezaları:

 

              b-İdari Para Cezaları:

Kaynakça:

 

                                                                                

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları