ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

19 Şubat 2021 00:08:00

KREDİ DERECELENDİRME NOTU ALMAYAN HANGİ ŞİRKETLER KREDİ KULLANAMAZ?

25.01.2019 Tarih ve 30666 Sayılı resmi Gazetede Yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(3) Kurulca kapsamı belirlenecek krediler için 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunludur.”

Böylece anılan Yönetmelik ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinde değişikliğe gidilerek, kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek krediler için ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşunun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.

Yine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan 21.02.2020tarihli ve 8876 sayılı Karar ile;

1-Derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi,

2-Finansal sektördeki derinliğin ve şeffaflığın artırılması ve

3-Kredi maliyetlerinin azaltılması ve sermayenin etkin kullanılması

amacıyla 500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almaları  zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca alınan 10.09.2020tarihli ve 9133 sayılı Karar ile, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluk;

1-Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alınması,

2-Söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12/4-g maddesi ile ve 15/8-f maddesinde yer alan hükümler uyarınca geçerliliğini koruması

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları