Zekeriya Aslan

Zekeriya Aslan

11 Şubat 2019 00:02:00

OSB'LERDE ARSA TAHSİSİ FİRMALARCA 30 GÜNDE NASIL ALINABİLİR?

02.02.2019 Gün ve 30674 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile; organize sanayi bölgelerinin yer seçimi, kuruluş protokolünün onayı, imar ve parselasyon planlarının onayı, arsa tahsisleri, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususlar, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre;

1-OSB’lerdeki arsa tahsisler ve tahsis edilmemiş arsaların bilgilerine herkesin eşit şekilde erişebilmesi imkânı sağlanmıştır. Arsa tahsisleri başvurudan itibaren 30 gün içinde bildirilir. Reddedilen talepler ise 15 gün içinde gerekçesiyle açıklanacak ve Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’na da bilgi verilir.

2-Tahsis edilen tarihten itibaren firmalarca 1 yıl içinde yapı ruhsatı alınmalıdır OSB yönetimi bu süreyi 2 yıl daha uzatabilir.

3-Yeni düzenleme ile, OSB arsa yönetimi ve takibi iyileşecek, arsa bilgileri herkese açık hale gelecek, spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek,4-Yatırımcıların yapı ruhsatı alma ve işyeri ruhsatı alma süreleri yeniden belirlendi. Hali hazırda mevcut süre şartlarını yerine getiremeyenler için ise süreleri yeniden başlatan bir kısmi af uygulanmıştır.

5-Atıktan enerji üretilebilecek, yenilenebilir enerji tesisi kurulabilecektir. Firmalara kendi atıklarından enerji üretmeye dayalı tesis kurmak imkanı sağlanmıştır. Yine, bu tesislerin verimli çalışması için OSB dışında enerji üretmeye uygun atık da alınabilecektir.

6- Yeni düzenleme ile, ortalama %74 doluluk oranına sahip OSB’lerin doluluk oranları artacak, sanayi üretimi güçlenecektir.

7- OSB’lerde yapı ruhsatını almış olup, belirtilen sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan firmalar için uzatma süreleri yeniden başlatılmıştır.

8-Yeni düzenleme OSB’ lerde arsa tahsis hakkı kazanmış, ancak mevcut ekonomik şartlardan dolayı yatırımını yapamamış, çalışma ruhsatını alamamış sanayicilere ek süreler getirilmektedir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları