Zekeriya Aslan

Zekeriya Aslan

14 Şubat 2018 00:00:00

SİGORTA PRİMİNE VE GELİR (ST) VERGİSİNE YÖNELİK YENİ TEŞVİKLER NELERDİR?

Aşağıdaki Kanun tasarısında 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak olan çalışanlar için işverenlere belli şartlarla sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi aşağıdaki istihdam teşvikleri sağlanmaktadır.

 

A- Sigorta Primine Verilen Yeni Teşvikler Nelerdir?

 

01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak çalışanlar için belli şartlarla prim teşviki öngörülmektedir.

 

1-Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanma Koşulları:

 

Prim teşvikinden yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartların bulunması gerekmektedir.

  1. a) Sigortalılar Yönünden

■ İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması

■ İşe girdiği aydan önceki üç ayda toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanun'un 4/a, b, c bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmamış (işsiz) olması. İşe girilen tarihten önceki dönemde SGK isteğe bağlı sigortalılığına 5510/4-b kapsamında prim ödenmesi söz konusu teşvikten yararlanmaya engel oluşturmayacaktır.

  1. b) İşverenler Yönünden

■ İşyerinin özel sektör işverenlerine ait bir işyeri olması,

■ Sigortalının 01.01.2018- 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınması,

■ Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılındaki işyerinin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları,

■ Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

■ Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,

■ SGK’ya muaccel hale gelmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

■ Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılması konusunda 5510/ Ek Madde 14’e göre herhangi bir teşvik yasaklılığının olmaması,

gerekmektedir.

 

2-Sigorta Primi Teşvik Süreleri:

 

 

3-Teşvik Tutarları:

 

 

 

B- Gelir Vergisi Stopajına Yönelik Verilen Yeni Teşvikler Nelerdir?

 

1-Teşvik Konusu:

 

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınacak olanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

 

2-Teşvik Süresi:

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları