ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

30 Temmuz 2020 20:55:00

ŞİRKET ORTAKLARINA VERİLEN HUZUR HAKKI HANGİ HALLERDE SGK PRİMİNE TABİDİR

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde huzur hakkı ödemelerinin SGK primine tabi olup olmadığı açıklanmıştır.Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir.Bu kapsamda huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a (Hizmet akdi ile çalışan) maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmalıdır.Kurumun 2019/09 nolu genelgesinde şirket ortaklarının 5510/4-(a)(Hizmet akdiyle çalışanlar) kapsamında çalışmalarıyla ilgili maddesi aşağıdadır.

“6.3- (4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar

2008/Ekim öncesinde (4/a) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar, (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar (4/b) kapsamına alınmayacaktır.

(4/a) kapsamındaki çalışmaları sona erdirip en az bir gün ara vererek ortağı olduğu şirketten yeniden hizmet akdine tabi çalışmaya başlanması durumunda hizmetler kesintiye uğramış kabul edilecektir.”

Buna göre, 01.10.2008 tarihi öncesi;

1-Anonim şirketler ile limited şirketlerde çalışırken ortak olanlar, 5510/4-(a) kapsamında sigortalılığı halen kesintisiz devam edenlere,

2- Şirket çalışanı olup, aynı zamanda yönetiminde yer alanlara,

Yapılan huzur hakkı (Limited şirketlerde ücret vb) ödemeleri gelir vergisi, damga vergisi, ayrıca sigorta primine de tabidir.

3-5510/4-(a) kapsamında çalışması olmayanlara huzur hakkı ödenmesi durumunda söz konusu tutarlar sadece gelir ve damga vergisine tabidir.

4-Anonim şirket ortağı olup, yönetim kurulunda olmayıp hizmet akdiyle fiilen çalışanların aldığı ücretler vergi ve sigorta primine tabidir.

5-Limited şirket ortakları kendi şirketlerinde kesinlikle hizmet akdi ile çalışamazlar. Diğer bir ifade ile sigortalı olamazlar.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları