ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

30 Eylül 2020 10:28:00

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKIYOR VE NE GETİRİYOR?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, yapmış olduğu açıklamalar ve basına yansıyan haberlere göre “Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması” ile ilgili bir kanun taslağı üzerinde çalışılmaktadır. Bu Kanunun 31.10.2020 tarihine kadar yürürlüğe girebileceği ve son müracaat tarihinin de 31.12.2020 olacağı düşünülmektedir.   Kanun taslağındaki vergi affı ile ilgili düzenlemelerin, geçmiş vergi afları gibi olabileceği ve aşağıdaki konuları içerebileceği tahmin edilmektedir:

  

2- KDV ve Gelir Stopajı Vergi Artırımı:

  

B- Vergi İncelemesindeki Mükelleflere Af:

 

Yasal defter ve belgeleri 30.09.2020 tarihine kadar istenen mükellefler;

 

1-Tarhı istenen vergi asıllarında %50 indirim,

2-Matrah veya vergi artırımı,

Yollarından birisi ile vergi incelemelerinden kurtulabilirler.

 

C- Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına Af:

 

30.09.2020 tarihine kadar kesinleşmiş olup vadesinde ödenmeyen vergi asıllarıyla ilgili Gecikme Zamları silinecek, bu faiz ve zam yerine düşük oranda faiz alınacak ve kamu alacakları 18 ay taksitlendirilecektir.

 

D- Dava Aşamasındaki Kamu Alacaklarına Af:

 

Dava aşamasındaki vergi borçlarının vergi asılları %20 veya %50’ye kadar silinecek, gecikme faizi ve vergi cezası alınmayacaktır. Bu borçlar, 18 ay süreyle taksitlendirilecektir.

 

E- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi:

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükellefler en geç tasarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımını izleyen 3. Ayın sonuna kadar (Başbakanın açıklamasına göre 31.08.2018) bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.   

 

1- İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi   

 

Genel orana tabi kıymetlerde %10 oranında, indirimli orana tabi olanlarda ise kıymetlerin tabi olduğu KDV oranlarının yarısı oranında katma değer vergisi ödenerek kayıtlara intikal ettirilecektir.  

2- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Kayıtlara Alınması  

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir. Bu kapsamda düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.  Bu düzenleme ile eczanelere de stok kayıtlarını düzeltme imkanı da getirilmektedir.   

3- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ile Ortaklardan Alacakların Beyanı  

Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2019 tarihli bilançolarında yer alan ancak işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlem kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Düzeltilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi ödenecektir.

G- SGK Alacaklarına Af:

30.09.2020 tarihine kadar kesinleşmiş olup vadesinde ödenmeyen SGK alacaklarıyla ilgili Gecikme Zamları silinecek, bu faiz ve zam yerine düşük oranda faiz alınacak ve SGK alacakları 18 ay taksitlendirilecektir.

 

 

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları