ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

22 Kasım 2019 00:35:00

YEŞİL PASAPORT ALMAK İÇİN 500 BİN DOLAR İHRACAT NEDEN YETERLİDİR?

Aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ile; ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı (Yeşil) pasaport verilmesi kararlaştırılmış olup; bugün yayımlanan 1770 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Milyon Dolar olan alt sınır 500.000 Dolar değiştirilmiştir.

Buna ilişkin koşullar ve esaslar aşağıda açıklanmıştır:

A-Yeşil Pasaport Kimlere ve Kaç Yıl Süre İle Verilir?

Yeşil pasaport, son 3 takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama en az 500.000 ABD Doları  ihracat yapan firmaların ortakları ve çalışanlarına 2 yıl süre için verilir.

Firma ortakları tüzel kişi ise, bu tüzel kişilerin ortakları ve çalışanları, Yeşil Pasaport alabilir. Yeşil Pasaport alabilecek durumda bulunan firma yetkililerinin eş ve çocuklarına yeşil pasaport verilmez.

B-Yeşil Pasaport Almak İçin Ne Kadar İhracat Yapılmalıdır?

Son 3 yıl takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracat tutarı aşağıdaki tabloda gösterilen firmalara aynı tabloda belirtilen sayıda yeşil pasaport verilir:

  

C-Yeşil Pasaport Verilecek Firmalar Nasıl Belirlenir?

1-İhracat yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenir. Belirlenen firmalar, her yılın 15 Şubat tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile İhracatçı Birliklerine bildirilir.

2-Serbest bölgelerden yapılan ihracatlar dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgelere getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar dikkate alınmaz.

D-Yeşil Pasaport Almak İçin Nereye ve Nasıl Müracaat Edilmelidir?

Yeşil pasaport almak için firmalarca aşağıdaki yol izlenmelidir:

1-Talep formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Talep formuna firmanın yetkililerini ve ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi örneği ve imza sirküleri eklenmelidir.

2-Talep formu ve ekleri, firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine sunulmalıdır.

3-Talep formu, ihracatçı birliğince incelendikten ve birlik başkanınca imzalandıktan sonra Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

4- Talep formu, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce incelendikten sonra Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürünce onaylanır.

5-Onaylanan formlarla birlikte Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları