403 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Gaziantep'te görevi başında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan anıldı
   403 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası tarafından TTB Merkez Konseyinin katılımıyla Dr. Ersin Arslan ve sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı. Anma töreninde konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlıkta şiddet yasasının önemine dikkat çekti. Salgın sürecinin iyi yönetilemediğinin altını çizen Fincancı, salgın nedeniyle 403 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü   “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak anılıyor. Gaziantep –Kilis Tabipler Odası tarafından, Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü ve Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

Düzenlenen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Doğan Eroğulları, Gaziantep- Kilis Tabipler Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci ve sağlık çalışanları katıldı.

“403 SAĞLIK ÇALIŞANI COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ”

Basın açıklaması öncesi açıklamalarda bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, “9 yıl önce Dr. Ersin Arslanı, sağlıkta şiddet sonucu kaybettik. Pek çok meslektaşımızı, sağlık çalışanı, sağlıkta şiddet ile hayatını kaybetti, yaralandı ya da çalışamaz duruma geldi. Yalnızca sağlıkta şiddet olayları ile değil Koronavirüs Salgını nedeniyle de meslektaşlarımızı yitirdik. Geçtiğimiz gün itibariyle 403 sağlık çalışanı salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Nedenlerine baktığımızda, yanlış sağlık politikalarıyla salgınla mücadele edemediğimiz için. O yüzden hep birlikte sağlıkta şiddetin tüm yüzlerini ortadan kaldırabilecek bir mücadele hattına ihtiyacımız var. Sağlıkta Şiddet olaylarında yitirdiklerimizi unutmamalı, anıları için mücadeleyi daha da büyüterek var olmalıyız” dedi.

“COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMELİ”

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de Sağlıkta Şiddet olaylarına dikkat çekti. Ökten, “Ülkemizde yalnızca şiddet yalnızca sağlık alanında değil her alanda varlığını sürdürüyor. Bir şiddet sarmalı içerisindeyiz, bizim bundan en kısa süre içerisinde kurutulmamız gerekir. Bundan kurtulduğumuz zaman Sağlıkta Şiddette son bulacaktır. Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin ardından Sağlıkta Şiddet Yasası için çok uğraştık. Birçok önerimiz oldu, bu önerilerimiz uzun süre kabul edilmedi. Geçtiğimiz yıl bir Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarıldı ancak bizlerin beklentilerini karşılayan bir Sağlıkta Şiddet yasası değil. TBMM’de iki isteğimiz var; birincisi tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 bir meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. İkincisi ise, Sağlıkta şiddeti önleyecek ve beklentimizi karşılayacak Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkarılmasıdır” şeklinde konuştu.

9 YIL GEÇTİ…

Basın açıklamasında Gaziantep –Kilis Tabipler Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, “ Bundan tam dokuz yıl önce, 17 Nisan 2012 yılında sevgili Dr. Ersin Arslan’ı bir hasta yakınının saldırısında kaybetmiştik. Meslektaşımızı kaybettiğimiz 17 Nisan günü TTB tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmiştir. Dr. Ersin Arslan’ı ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz. Dr. Ersin Arslan’ın ameliyattan çıkıp servisine gittiği sırada öldürülmesinin ardından dokuz yıl geçti. O günden beri Türk Tabipleri Birliği olarak yaptığımız tüm uyarılara ve önerilere maalesef mevcut iktidar kulak tıkadı ve bizler görevimiz başında dövülmeye, sövülmeye, ölmeye devam ettik. Her gün işimize giderken çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle sessizce vedalaştık çünkü sağlıkta şiddet nedeniyle sevdiklerimizi son kez görüyor olabilirdik. Mevcut iktidar sağlıkta şiddeti önlemek, tedbir almak yerine sağlıkta şiddeti körükleyen, kışkırtan politikalarını devam ettirecek yaklaşım sergiledi. Şiddetin münferit olmadığını bilakis açık bir biçimde politik ve toplumsal bir olgu olduğunu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyor. Bu nedenle bugün, sağlık ortamı da tıpkı toplumun tüm parçaları gibi bir şiddet sarmalındadır.”

“TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

Açıklamalarını sürdüren Tarla, “Covid-19 sürecinin yönetilememesi, salgın yerine algı yönetilmesi ise sağlık alanının durumunu şiddet de dahil olmak üzere daha da kötüleştirdi. Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızı hem pandemi koşulları hem de giderek artan şiddet ortamında kaybediyoruz ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüz kalmadığını açıkça söylüyoruz. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet, sözel şiddet artarak devam etmektedir. Daha birkaç gün önce Osmaniye'de bir kamu görevlisinin, bir cumhuriyet savcısının, kurallara uymadan keyfi taleplerini yerine getirmediği için bir meslektaşımızın ters kelepçeyle göz altına alınmak istenmesi, karakola ifadeye götürülmesi, her gün yaşadığımız şiddetin sadece bir örneğidir. Kamu gücünü kişisel hırsları için hoyratça kullanan ve suç işleyen Cumhuriyet savcısını kınıyor ve şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz.”

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA İHTİYAÇ VAR”

Şiddet ortamına daha fazla canımızı feda etmemek için daha etkin bir sağlıkta şiddet yasasına ihtiyacımız olduğu, çıkarılan ciddiyetten uzak, dostlar alışverişte görsün tarzı kanunun bu şiddeti önlemediği, tam tersi şiddet uygulayanları cesaretlendirdiği aşikardır. Meclisten geçen sağlıkta şiddet yasası etkisizdir ve taleplerimizi karşılamamaktadır. Her türlü şiddete maruz kalan meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini korumak amacıyla oluşturulacak yasanın tarafı olduğumuzu ve yasa yapım sürecinde taleplerimizin alınması gerektiğini açıkça belirtmekteyiz. Buna rağmen ülkeyi yönetme iddiasında bulunanlar, talep ve önerilerimizi dinlemekten kaçınmaktadır.

Bu bağlamda Covid-19 sürecinde sağlık emekçilerine dönük daha da yoğunlaşan, kanıksanan ve meşrulaştırılan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddete hep birlikte ve en gür sesimizle karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiğimiz arkadaşlarımızı saygı ve minnetle andığımız bu günde iktidarı, sağlıkta şiddeti kışkırtacak, koruyacak söylem ve politikalardan vazgeçmeye ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmak için TTB’nin talep ve önerilerini dinlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından 9 yıl önce görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan, sağlıkta şiddet ve pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

 


Mehmet Torun
16.04.2021


Yorum yap

Diğer Haberler