Mühendis, mimar ve inşaat emekçileri bir an önce aşılanmalı

Mühendis, mimar ve inşaat emekçileri bir an önce aşılanmalı

TMMOB Gaziantep İKK Eski Sekreteri ve İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez, ülkenin üretimine katkı sağlayan, yasaklarda dahi durmadan çalışan İnşaat sektörünün paydaşları olan mühendislerin, mimarların ve inşaat emekçilerinin aşı listesine alınmasını ve zaman kaybedilmeksizin aşılanmaya başlanılması gerektiğini vurguladı.

Güçyetmez, “İnsanların temel barınma ihtiyacından yollara, altyapıya, üstyapıya köprülere, barajlardan tünellere varan ve insan yaşamına etki eden, depreme dayanıklı yapılar oluşturmaya çalışan, yasaklarda bile çalışmaya devam eden İnşaat sektörü emekçilerinin, mühendis ve mimarların artık acilen öncelikli aşı grubunda geciken yerini alması gerekiyor” dedi.

“Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belirlenirken yaptığı açıklama içeriğinde ;"Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" şeklinde belirtilmişti.

Buna göre, aşılamanın birinci aşamanın A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları, (eczacı ve kalfalar dahil),

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler,

İkinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin, "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar.’ Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler ve aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlar ve dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak şeklinde bir takvim ve öncelik sırası belirlenmişti.”

İnşaat sektörü nedense öncelikli aşı grubunda yer almadı

“Ancak İnşaat sektörü nedense bu öncelikli aşı grubunda yer almadı. Futbolcuların önemsendiği aşılandığı ülkemizde İnşaat Sektörünün paydaşları mühendis, mimar ve emekçi işçiler öncelikli aşı grubunda yer almadı. Mühendisler mimarlar ve çok fazla sayıda emek veren işçi arkadaşlarımız İş kazalarının en çok yaşandığı alanlardan biri olan şantiyelerde koronavirüs salgınıyla birlikte çok riskli ortamlarda yasaklarda dahi aralıksız çalıştı ve de hala inşaatlarda dip dibe, burun buruna çalışmaya devam ediyor. İnşaatlarda çalışan meslektaşlarımızın ve işçilerin çalışma koşullarında bir değişiklik yok” ifadelerini kullandı.


TMMOB Gaziantep İKK Eski Sekreteri ve İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez, konuşmasını şöyle bitirdi:

İnşaat sektörü faaliyetlerine devam ediyor

“Üstelik Yapı üretiminin, insanların can ve mal güvenliği açısından en kritik üretim faaliyetlerinden biri olduğu zaten bilinen bir gerçek. Buna rağmen güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma açısından önemi ve gerekliliği tartışılamaz olan İnşaat sektörü faaliyetlerine durmadan devam etti ve ediyor.”

“Meslektaşlarımız; gerek sahada şantiye şefi olarak gerek proje üretiminde iç içe, gerek kontrol birimlerinde, gerek müteahhitlik kısmında gerek kamu kurum ve kuruluşlarda denetim, gerekse üretim faaliyetlerinde olsun sektör gereği riskli ortamlarda görevlerini aşı olamadan yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir an önce inşaat sektörünün aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alması gerekiyor.”


Haber Merkezi
9.06.2021

Yorum yap

Diğer Haberler