ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

2 Ağustos 2021 02:05:00

AKARYAKIT DAĞITIM FİRMALARI NE ZAMAN FATURA DÜZENLEMEK ZORUNDADIR?

A-Akaryakıt Dağıtım Firmaları Ne Zaman Fatura Düzenlemek Zorundadır?

 Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağının 4.Maddesi uyarınca akaryakıt faturaları teslim anında düzenlenmelidir. Buna göre;

1-

a- 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi.

b- Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG Otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi.

2 Birinci fıkra kapsamındaki teslimlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG alımından vazgeçmesi ya da söz konusu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi,

halinde, bu durumun ortaya çıktığı anda;

- Alıcının 213 sayılı Kanunun 232’ nci maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu bulunanlar kapsamında olması halinde, alıcı tarafından satıcı adına iade amacıyla fatura,

- Alıcının 213 sayılı Kanun uyarınca belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında olmaması halinde ise satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun 234’ üncü maddesinde belirlenen asgari bilgileri içerecek şekilde gider pusulası,

düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenen belge üzerinde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili faturanın tarih ve numarasına da yer verilecektir.

B-Akaryakıt Dağıtım Firmalarından Ne Kadar Teminat İstenir?

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağının 5.Maddesi uyarınca 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG Otogaz bayilik lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Teminat Tutarları şöyledir:

C- Akaryakıt Dağıtım Firmaları Ne Zamana Kadar Teminat Vermek Zorundadır?

D- Akaryakıt Dağıtım Firmaları Hangi Teminatları Vermek Zorundadır?

E- Akaryakıt Firmalarının Sahipleri Hangi Hallerde 5 Yıl Hapis Yatar?

Aşağıdaki fiilleri işleyen akaryakıt firma sahipleri, 3 yıldan 5yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır:

1- Ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştirenler

2- Ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyenler,

3-Cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silenler,

4-Ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler

Kaynak:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları