Eray İspir

Eray İspir

26 Ağustos 2021 00:17:00

Altın oran

Evrende tüm nesne ve varlıkların birbiri ile bir uyumu var
Var olanların ortak yönleri var oluşlarının benzerliğinde saklı
Var oluş benzerliği karşımıza bir ölçü olarak çıkıyor
Ahenk ile güzelliğin ölçüsü için altın oran demişler
Bu oran öyle bir oran ki her nesne varlık arasında bağlantı mümkün
Matematiksel bir ölçüdür var olanların ortak yönleri
Esasen her şey matematiktir eğer bir ölçüden söz ediyorsak
Ölçü rehberdir gerçeği güzeli bulmak isteyen herkese
Altın oran sanatın bir çok dalında rehber olarak görülür
Bilim adamları tarafından yeterince geçerli bir ölçü birimidir
Leonardo Da Vinci insan anatomisi hakkında çok çalışmıştır
İnsan anatomisini resmederken de altın oranı baz almıştır
Her bir kar kristali yakından incelendiğinde altın oranı verir
Altın oran bize uyum ahenk için en yetkili oranı verir
Bir bütünün parçaları arasında her zaman bir bağlantı olur
Altın oran bize geometrik ve sayısal bağlantılar verir
Tahmini ilk mısırlılar ve yunanlılar kullanmaya başlamış
Estetik açıdan mükemmele ulaşmak altın orana yakın olmaktır
Altın oran bilimsel alanda bir çok çalışmaya öncülük etmiştir
Bir çok canlı varlık ve eşyada altın oranın olduğu belirlenmiştir
Çam kozalağı ay çiçeği ve papatya çiçeği bize altın oranı verir
Rönesans dönemiyle altın oran büyük bir önem kazanmıştır
Rönesans sanatçıları altın orana yakın eserler yapmaya çalışmışlardır
Altın oran matematiksel hesaplamalarla sanatı birleştirmiştir
Yunan alfabesinin 21 nci harfi olan {fi} ile anılmaktadır
Mısır piramitlerinin tabanı ve yüksekliği bize altın oranı verir
Son akşam yemeği tablosunda altın oranı görmek mümkün
Masanın boyutlarından arkadaki duvar pencerelere kadar
Altın oran matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var
Sanatçılar denge ve güzelliği elde etmek için altın oranı kullanır
Bir doğrunun altın orana göre bölünmesi en iyi bütünlüğü verir
Doğada birbirinden güzel desenlerin gizi gerçeği altın orandır
Leonardo Da Vinci belgelerinde ilahi oran diye bahsetmiş
İlahi Oran gerçekle ilişkili farklı bir gerçeklik sunar bize
İrrasyonel bir sayı olarak rasyonelliği çekim kuvveti vardır
Evrende tüm canlılar nesneler varlıklar bir bütünün yansımalarıdır
Yansımalar kendi içlerinde bir kaynağa bir aynaya işarettir
En güzel yansıma ilahi orandan payını almış yansımadır
İlahi oran ilahi bir güzelliğe işarettir evrende ve her yerde
Güzelin güzelliğin olduğu yerde ilahi oran vardır faydalanın

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları