Tekin Albayram

Tekin Albayram

25 Temmuz 2018 00:00:00

Basın bayramı ve sorunlarımız…

24 Temmuz, Basında sansürün kaldırılış yıldönümü. Tüm kurum ve kuruluşlardan, siyasilerden, bürokratlardan, STK’lardan kutlama mesajları yağıyor.

Eyvallah…

Peki, iki gündür kutlamala gönderenler, acaba gazetecilerin, çalışanların, medya kuruluşlarının sorunlarının, dertlerinin farkında mı?

Biliyorlar mı acaba?

Hem çalışanlar, hem medya kuruluşları için sorunlar çığ gibi büyüyor?

En önemlisi, basın ve ifade özgürlüğü…

Basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye’nin demokratik gelişimi açısından acilen atılması gerekli adımların başında gelmektedir. Çünkü ülkemizde basının temel sorunu basın ve ifade özgürlüğüdür. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü, olmazsa olmaz bir gerekliliktir. İfade özgürlüğü demokrasinin atar damarıdır. Basın özgürlüğü de, kamuoyunu bilgilendirme ve eleştiri hakkı ile ifade özgürlüğünü hayata geçirebilmenin en etkin aracıdır.

Basındaki tekelleşmeyle ve siyasi baskılarla giderek büyüyen sendikasızlaştırma hareketine, bunun sonucunda medya çalışanlarının iş güvenceleri olmadan çalışmasına ve hukuka aykırı olarak taşeron işçi çalıştırılmasına son verilmelidir.

İnternet sitelerini ve sosyal paylaşım ağlarını “baş belası” gören anlayış değiştirilmeli, siyasi iktidarların hoşuna gitmeyen haberler veren televizyon kanallarına ağır cezalar verilmesinden kaçınılmalıdır.

Gazetecilerin sendikalı çalışma yaşamı teşvik edilmeli, kurumların taşeron işçi çalıştırması önlenmelidir.

Türk basını, siyasi iktidarların güdümünden kurtularak sansür ve oto-sansür uygulamalarından uzaklaştığında, Türkiye’de yeniden “dördüncü kuvvet” olacak, uluslararası medya kuruluşlarıyla yarışacak düzeye gelecektir. Bunun için yeterli teknolojiye sahip olan basınımızda, bunu sağlama azim ve kararlılığında meslektaşlarımız çalışmaktadır. Beklentimiz, bunu sağlayacak siyasi iradenin ortaya çıkmasıdır

Önemli bir konuda medya kuruluşlarının sorunları…

Özellikle yazılı medyada, gazetelerin girdi maliyetlerinin sürekli artması, buna karşılık resmi ve özel ilan paylarının artması gerekirken azalması, hem kurumu, hem de çalışanı etkiliyor. Zor durumdaki kurum, ilk çare olarak personelde küçülmeyi gündemine alıyor.

Medya kuruluşları için geçmiş yıllarda büyük önem arz eden ama, artık çok küçük bir rakama denk gelen resmi ilan payı bir an önce artırılmalı, kaçak ilanlar önlenmeli, kurumların  kendi internet sitesi yerine, gazeteler aracılığıyla ilana çıkmaları zorunlu hale getirilmeli.

Bu dileklerimle, 24 Temmuz Basın Bayramını, tüm meslektaşlarımın bayramını kutlarım…

Umarım, bu sorunlarımız bir an önce giderilir…

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları