Eray İspir

Eray İspir

24 Kasım 2021 00:13:00

"Dinde zorlama yoktur"

slam dininde dinden dönenin öldürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat Buhari’nin Cihâd kitabında geçen uydurma hadise iman edenlere göre vardır. Bu kişiler onca Kur’an ayetini görmezden gelip sırf Buhari’nin kitabında geçiyor diye hadise iman ediyorlar İslam dini her görüş ve inanışa hoşgörülü bir yaklaşıma sahiptir. Zira ayette
Kovulmuş Şeytandan Rabbime Sığınırım
Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
"Dinde zorlama yoktur."(Bakara Suresi 256. ayet)
"Onlar mü’min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? "(Yunus Suresi 99. ayet) denilmektedir.
Yani anlaşılacağı üzere kimse kendisi gibi düşünmeyeni zorlayamaz. Ve Yunus Suresi 99. ayetinden de anlaşılacağı üzere insanları iman etmeleri için zorlamak hoş görülen bir tavır değildir.
...Sizden kim dininden geri döner ve kâfir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri dünyada da, ahirettede boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.(Bakara Suresi 217. ayet)
Gerçek şu, iman edip sonra inkâra sapanlar, sonra yine iman edip sonra inkâra sapanlar sonrada inkârları artanlar, Allah onları bağışlayacak değildir...(Nisâ Suresi 137. ayet)
Bakara Suresi 217. ayetinden de çok açık bir şekilde anlaşılacağı üzere insanların dinlerinden dönüp dönmemeleri zahiren kendi tercihleridir. Eğer bir kişi dininden dönerse dinden dönmeden önce yapmış olduğu salih amelleri boşa çıkacak ve hesabını ahirette verecektir. Dünyadaysa herhangi bir cezası yoktur. Yine Nisa Suresi 137. ayetinde iman edip sonra sapan birilerinden bahsedilmektedir ve bu kişiler inkâra saptıktan sonra öldürülmemişlerdir. Sonrasında tekrar iman etmişler ve tekrar inkâra sapmışlardır . Fakat bu süreçte görüldüğü üzere dünyalık herhangi bir ceza söz konusu değildir. Yine Maide Suresi 32. ayetinde şöyle geçmektedir:
"Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse , sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur."(Maide Suresi 32. ayet)
Ayetinden çok açık bir şekilde anlaşılacağı üzere kısas ve savaş ortamı dışında ölüm konusunda herhangi bir hüküm söz konusu olmayıp bunun tam tersine kısas ve savaş ortamı dışında bir amaçla bir kişi birini öldürmüşse tüm insanları öldürmekle eş tutulmuştur. Dininden döndüğü için birini öldürmek öldüren kişi için ziyandır. Allah öldürmeyi değil, diriltmeyi hoş görür. Sırf Buhari’nin kitabında geçiyor diye kalkıp dininden dönen birisini öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Buhari aciz bir kuldu. Nebimiz Muhammed’i görmemiş nebide değildi. Bu sebeple Buhari’ye uyan hüsrandadır.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları