Kahraman Anar

Kahraman Anar

31 Aralık 2021 00:55:00

GÜNAH KEÇİSİ BİR KADIN: LİLİTH

Suretler ardına şehvet çığlıkları saklandığında     

En bilinmez sırların açığa vurulduğunda   

  Namusun boynunda bir urgan olduğunda     

  Aşk dedikleri şey, boğulur kahkahalarında   

Erkeklik ve kadınlık dünya kurulduğu bugünden bu yana tabiatın iki ucu. Hayvanlar, bitkiler ve insanları eril ve dişil olarak sınıflandırıyoruz. Peki bir şeye erkek veya kadın dedikten sonra bu kimliklerden istenilen rollere uyumayanlara ne olur? Lanetlenirler mi ya da istenmeyen ilan edilip yalnızlığa mı mahkum edilirler?

Size bir zamanlar tapılan, sonra lanetlenen bir kadının öyküsünü anlatacağım. Yahudi mitolojisine göre, Adem’in Havva’dan önceki ilk karısı Lilith’in öyküsü. Lilith’ten ilk defa Gılgamış destanında bahsedildiğini görürüz. Destan da Lilith’ten karanlık bakire olarak bahsedilmektedir. Bu şekilde bakınca Lilith’in kelime kökeninin Sümerce olduğunu söyleyebiliriz.

Mezopotamya mitolojisinde bütün varoluşun kaynağı Ana Tanrıça İştar’dır. Antik Mezopotamya’da insanlar eril bir tanrı yerine, dişil bir tanrıçayı tabiatın en üst gücü sayıyorlardı. Ana Tanrıça’nın temsilcileri ise tapınaklarda halka cinsel hizmet sunan kutsal kadın kadiştulardır. Kadiştular halk tarafından lekesiz ve kutsal sayılarak büyük saygı görürlerdi. Tapınaklarda Tanrıça adına kadiştular ile ilişkiye girilirdi. Doğan babası bellisiz çocuklarda annenin adıyla anılırlardı. Bu şekilde kadının toprak ve soy sahibi olabildiği anaerkil bir sistem inşa edilmişti. Lilith ise başlangıçta İştar tapınağın da bir mitolojik kadiştu(tapınak fahişesi)  figürü olarak ön plana çıkmış  daha sonraları  Tanrıça İştar ile eşitlenerek en üst mertebelerde bir Tanrıça kültüne dönüşmüştür.

Lilith’in lanetlenmesi eril bir tanrıyı ön plana çıkaran Yahudilik ile başlamıştır. Tevrat’ın Yeşeya kitabında Lilith’ten gece perisi olarak bahsedilmiştir. Her ne kadar Tevrat’ta bahsedilmese de diğer Yahudi mitolojik kaynaklarında Lilith Adem’in ilk karısı olarak geçmektedir. Yahudi mitolojisine göre; Tanrı, Adem ile Lilith’i birlikte yaratmıştır. Bu yüzden Adem ile eşit olduğunu öne süren Lilith, Adem’e boyun eğmemiştir. Şehvet düşkünü ve asi kadın olarak anlatılan Lilith cennetten kaçarak Kızıldeniz’in olduğu yere gelmiştir. Onu yeniden Adem’in yanına dönmesi için çağırmaya gelen Tanrı’nın melekleri Lilith’in cinlerden çocukları olduğunu görmüşlerdir. Buna çok sinirlenen Tanrı, Lilith’in artık Adem’e sadık bir eş olamayacağını söylemiş ve Lilith’in çocuklarını öldürmüştür. Bu yüzden Lilith Adem’in soyundan gelen bütün çocukları öldüreceğine yemin etmiştir. Bugün hala farklı kültürlerde çeşitli adlar ile Lilith’in lohusa kadınları korkutarak bebeklerini öldürmeye çalıştığı hikayeleri anlatılmaktadır. Anadolu kültüründeki Alkarısı ve Antik Mezopotamya’daki Lamişta masalları buna örnektir.

Lilith’in en belirgin özelliği şehvet düşkünlüğüdür. Bu sebeple geceleri erkeklerin rüyalarına girip onlarla zina eden kadının da Lilith olduğu söylenmektedir. Lilith’in pagan dönemden tektanrıcılığa geçerken ki evrimi cinsellik meselesi ile yakından ilişkilidir. Zira Tevrat‘ta sıkça zikredildiği üzere zina yalnız sıradan bir günah değil tanrısal iradeye karşı işlenmiş bir suçtur.

Bu bakış açısı eril bir Tanrı’yı yücelten monoteist dinlerin kadın algısını yansıtmaktadır. Lilith gibi pagan dönemin istediği ile ilişkiye giren ve bundan çekinmeyen kadın figürü lanetlenmiş ve eril tanrının büyük düşmanı ilan edilmiştir. Günümüzde hala taşlanmaktan korkmayan Lilith’ler aramızda dolaşmaktadır, eğer onları görürseniz onlara bir gül verebilirsiniz emin olun çok mutlu olurlar.

Seraplar gördük rüya çöllerinde   

Erkeklik utanır rüya çöllerinde  

  Nefretin nefes olur amansız sevişmelerde   

 Aldatıldık, kandırıldık tarihin her sahnesinde

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları