ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

6 Kasım 2021 00:54:00

HAMMADDE ALIŞLARIYLA İLGİLİ FAİZ VE KUR FARKI GİDERLERİ NEDEN DOĞRUDAN GİDER YAZILAMAZ?

            26.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7338 Sayılı Kanun ile  213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Maliyet Bedeli” 262.Maddesie yeni fıkralar eklenmiştir.  

Eklenen fıkralara göre hammadde, ticari mal gibi emtialar ile gayrimenkul, makine, demirbaş gibi sabit kıymetlerin maliyet bedellerine dahil edilmesi gereken veya doğrudan gider yazılabilen faiz giderleri, kur farkı giderleri gibi giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

A- Hammadde, Ticari Mal Gibi Stokların Alışlarıyla İlgili Faiz ve Kur Farkı Giderleri Neden Doğrudan Gider Yazılamaz?,

 

Örnek-1:

 

(Y) Halı A.Ş.’nin bazı işlemleri şöyledir

 

1-30.10.2021 tarihinde 500.000.-ABD Doları tutarında Polip İplik siparişi verilmiştir.

2-Sözü edilen polip iplik alışı için 30.10.2021 tarihinde 500.000.-ABD Doları kredi kullanılmıştır

3-Polip İplik 31.12.2021 tarihinde stoklara girmiştir.

4-Polip İplik alışıyla ilgili 780-Finansman Giderleri (Faiz Giderleri ve Kur Farkı Zararları) 31.12.2021 tarihi itibariyle şöyledir:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları