Eray İspir

Eray İspir

6 Mayıs 2021 00:05:00

İlköğretimde resim dersi

İlköğretimler de dünyanın bazı yerlerinde ve bizim de içerisinde olduğumuz bazı ülkelrde Franz Çizek estetiği egemendir.

İlköğretimi okul çağı çocuğu saymak ve Piaget doktiriniyle birlikte... resim sanatı eğitimi mihver ders sayılmaz.

Oyun çağı çocukları sıfatıyla öğrenciler eğlendirilir.

Resim Sanatı folklör, dans eğitimi kadar... normatiflikte işlem görmez.

" Sağ ayağını atmayacaktın. Sol ayağını iki defa yere vuracaktın!" Bu ikazlar folklör ve dans eğitiminin normatifliğinden taviz verilmeyeceği anlamındadır.

"Görsel Sanatlar" ismi ile resim sanatı eğitim- öğretimi normatif, aksiyomatik müfredata bağlanması lazımken; ne yazık ki öyle olmuyor.

Matematik eğitim- öğretiminde: "2+2= 5" diyen bir öğrenciğe gönlü olsun diye; "Tamam bir daha ki sefere yaparsın!" mı? deniyor.

Matematik eğitimi ve geometri disiplini görsel sanatlar tarafından tamamlayıcı eğitim parçası olarak bilgi kazandırıcıdır.

Geometrinin işlediği çember, daire ve küre. Görsel sanatlar derslerinde bir oyun mahiyetinde eğlenerek; güle- eğlene plastik çizimi yapılır... burada ışık gölgeyi tanıyarak uygulayarak " Hayat Bilgisi" dersi dahilinde gün, akşamın bilincine de varmış olur öğrenci. Ve kürenin üç boyutlu dolu çember olduğunu application etmiş olur.

Küreyi görsel tecrübeyle geometriye hazırlar. Çizerek küreyi dolu daireden ışık vasıtasıyla ayırarak yanılsama yapmanın ne olduğunu... boyutlarıyla görmüş, çizmiş olur.

Esasen tüm bilgi ve kültürün a priorisi bir ve bütündür...

Resmin diğer disiplinler ile olan bağı niçin kıymetlendirilmez?

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları