Sinem Kırıcı

Sinem Kırıcı

12 Ocak 2022 00:49:00

MUSTAFA KEMAL'İN DAVASI

"Türkiye halkının Doğu Milletleriyle, Rusya ile, Azerbaycan ile, Afgan ile, İran ile olan bağları yalnız hissiyat üzerine kurulu değildir.

Hakiki, maddi, değiştirilemez birtakım esaslara dayanmaktadır.

Bu suretle düşmanlarımızın içimize girerek yapacakları telkinler ile bu bağların sarsılmasına imkan tasavvur etmek doğru değildir.

Bugün dostlarımız emin olabilirler ki biz dünyada dostla da, düşmanla da temasa geçebiliriz ve onlar da bizimle temas edebilirler.

Fakat bu temas mevcut samimi bağları, dostluğu daima sarsılmaktan korunmuş bulundurulacaktır.

Türkiye'nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye'ye ait olmadığını, bütün arkadaşlarımız ifade etmişlerse de bunu bir defa daha teyit etmek lüzumunu hissediyorum.

Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi.

Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor.

Çünkü müdafaa ettiği dava, bütün mazlum milletlerin, bütün Doğu'nun davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye kendisi ile beraber Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir.

Hakikaten mevcut tarihlerin kaydettiği hadiseler, milletlerin hakiki fikirleri ve emelleri, hareketleri değildir.

Doğu Milletleri, kendi iradeleri, kendi hisleriyle hareket etmiyorlardı.

Onların başında birtakım müstebit, keyfi hareket eden çarlar, hudavendler(Hükümdarlar) vardı. Tarihte yazılanlar, daha çok onların hırsının tatmini için yaptıkları vakalardır. "

GAZİ MUSTAFA KEMAL

(7 Aralık 1922 'de Rus ve İran sefirleri şerefine verilen ziyafette yaptığı konuşma.)

İşte Tarihin bu en önemli  insanlık davasına kendini adayan Mustafa Kemal, tüm Asya halklarının, Afrika halklarının, Güney ve Orta Amerika halklarının, işgalci sömürgecilere karşı bağımsızlıklarını kazanmasında en büyük yol gösterici olmuştur.

Şimdi aynı sömürgecilerin —sömürülen ülkelere kötü örnek teşkil ettiği ve halkların uyanmasına sebep olduğu nedeniyle---şu anda Türkiye'nin her tarafında sahte tarihçiler ve sahte şeyhler eliyle Atatürk düşmanı kitleler yetiştirmeleri bundandır.

Atatürk'ü kötü bellemeye çalışan yurtaşlarımızın da, işgalci emperyalistlere hizmet ettiklerini, düşmanın ilerlemesine zemin hazırladıklarını bilmeleri gerekir.

Mustafa Kemal'in davası, tüm Türklerin, tüm Müslümanların, tüm hür ve bağımsız yaşamak isteyenlerin davası olmalıdır.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları