ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

1 Nisan 2021 10:10:00

VERGİ DAİRESİNE İNTİKAL EDİLEN İHRACAT BEDELİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMALARDA FİRMALARCA  HANGİ İŞLEMLER YAPILMALIDIR?

T.C. Merkez Bankasınca çıkarılan İhracat Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 Tarihli yazısı ile; İhracat bedelinin tahsili ve kabulü başlıklı 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasında değişiklik yapılmış efektif olarak getirilen ihracat bedelleri başlıklı 12’nci maddesinin 4 numaralı fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

A- Yurtdışından Bir Bankaya Gelen İhracat Bedelinin, Yurtiçinde Başka Bir Bankaya Transfer Edilmesi Halinde İhracat Bedeli Yurda Getirilmiş Sayılır mı?

İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması halinde; hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı kaynaklı olduğunun;

1-Transferin geldiği bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı

2-Bedelin ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, ihracat faturası, Gümrük Beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi,

Kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür. 

Örnek:

 

(A) Halı A.Ş., Sudan’a 1.000.000 Dolarlık ihracat yapmış olup, ihracat bedeli Iraktaki banka üzerinden firmanın İstanbul’daki İş Bankası hesabına transfer edilmiştir. Transfer edilen bu bedel, İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenmeden bankadan nakit çekilerek  firmanın Ziraat Banaksındaki hesabına yatırılmıştır. Buna göre;

1-İş Banaksının; tutar, transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı beyanı,

2-Firmanın ihracat faturası ve Gümrük Beyannamesi, 

Ziraat Banaksına ibraz edilmek kaydıyla bu bankadan İhracat Bedeli Kabul Belgesi alınabilir.                                   

 

B- Vergi Dairesine İntikal Edilen İhracat Bedeli İle İlgili Soruşturmalarda Firmalarca Hangi İşlemler Yapılmalıdır?

 

                   Firmalarca, 90 günlük süre içinde vergi dairelerine DAB ibraz edilmelidir. DAB ibraz edilmemesi halinde firmalar savcılığa sevk edilir. Savcılıkta firma yöneticileri hakkında adli para cezası uygulanır. Adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezası verilir.

Bankalarca firmalara DAB düzenlenmesi için ihracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması halinde; hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı kaynaklı olduğunun ispatlanması şarttır. Bunun için de;

1-Transferin geldiği bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı

2-Bedelin ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, ihracat faturası, Gümrük Beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi,

Gerekir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları